نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فهما طلبنا العزة بغيره ، أذلنا الله

We are the people whom Allah honoured through Islam, so whenever we seek honour other than it, Allah will disgrace us.

The blog is under slow transition to http://specifichumidity.wordpress.com

Wednesday, March 12, 2008

Latest Updates on KJ

Che'gu Bad team was denied Borang 14 by the SPR/ Ketua Tempat Mengundi (KTM). What made me curious was that, we had been cheated using this Borang 14 many times, I am surprised that PKR was not prepared for this.

I went to Polling Agent/ Counting Agent courses couple of times before the election. One of them was conducted by PKR, and the presenter was also from PKR. He reminded us many times, that bring spare Borang 14, because it is very common that SPR do not have spare Borang 14 when BA agents ask for it. BRING SPARE.

So, we made copies of Borang 14, and for every saluran, we had 2 in the files. Ready.

Yet, I am surprised that PKR forgot to do this, and of all places, in Rembau. This really made me curious, as if something fishy was going on.

And if SPR denied giving the form, as stipulated in clause 8.2 in Agent guidelines handbook, PKR should have written objection letter, signed by the SPR personnel, with the official stamp. Now, where is the objection letter? Or was it PKR Agents were so excited that they were leading in the count that they forgot to ask copy of Borang 14?

God knows the truth.

Semua dijemput datang ke Kenduri Perdana Rakyat 15 Mac 2008, 8 malam di depan Pusat Gerakan PRU 12 keADILan Rembau (belakang Pej. Daerah Rembau)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home