نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فهما طلبنا العزة بغيره ، أذلنا الله

We are the people whom Allah honoured through Islam, so whenever we seek honour other than it, Allah will disgrace us.

The blog is under slow transition to http://specifichumidity.wordpress.com

Wednesday, September 30, 2009

The Internet in Malaysia


Despite all our effort, look at the result of an independent international body on our internet facilities. I thought we have MSC & Cyberjaya and all those intiatives?

News report available here.

4 Comments:

Blogger ihsan_huhu said...

setaraf ngn chani siot!

5:30 AM  
Blogger ihsan_huhu said...

china

5:33 AM  
Blogger husna afifi said...

xnmpak pn uk
konpius

7:00 AM  
Blogger zacharias said...

Tak nampak? ish ish, mengikut amalan patik, siapa yang tak nampak adalah.......

Eh nampak, nampak. jelas

12:10 PM  

Post a Comment

<< Home